Mediji

Zahvaljujemo se Hrvatskom radiju Vukovar, Radiju Dunav te Glasu Slavonije na objavama aktivnosti i uspjeha našeg kluba.